Akustické studio Audio Hoďas
Audio Hoďas - servis a poradenství v oboru audiotechniky
Servis a poradenství v oboru audiotechniky.
Opravy, rekonstrukce a vývoj reproduktorových soustav.
Instalace a ozvučení domácích a komerčních prostorů.
Akustické studio Audio Hoďas
nabídka služeb
Novinky

10.2.2015

Domácí i profesionální audiotechnika je velký byznys. Studio Audio Hoďas se zaměřuje na střední nebo nižší cenovou kategorii, avšak při zachování maximální možné úrovně zvukové kvality.
Více viz článek: Ozvučení domácích...

5.2.2014

Ve vlastnostech re­produktorů jsou veliké rozdíly a použitím nevhodného repro­duktoru je pak možné zcela znehodnotit uva­žovanou zvukovou aparaturu.
Nejprve je nutné prostudovat dostupnou technickou dokumentaci a posoudit, zda jsou vhodné k požadovanému účelu.
Více viz článek: Typy reproduktorů...
Terminologie
Co je to decibel?
Jednotka Decibel je desetina Belu, který ve fyzice vyjadřuje bezrozměrnou míru. Decibel je definován jako desetinásobek dekadického logaritmu podílu změřené a referenční hodnoty.
y = 10·log(x/xo) [dB]
Využívá se v mnoha oblastech fyziky a v akustice se v decibelech stanovuje např. síla zvuku. K tomu slouží veličina nazvaná hladina akustického tlaku, jež porovnává čtverce efektivních hodnot tlaků.
Lp = 10·log(p²/po²) = 20·log(p/po) [dB]
Vztažnou hodnotou je tady tlak 20 µPa. To je prahová hodnota tlakové diference rozlišitelné lidským sluchem. Výpočet byl modifikován tak, aby porovnával výkony zvukových vln, které rostou úměrně se čtvercem tlaku. Proto je tlak ve vzorci zastoupen svojí druhou mocninou.
Více viz Wikipedie

Články o audiotechnice a reproduktorových soustavách

Své poznatky a mnohaleté zkušenosti postupně zpracovávám do podoby článků, které následně publikuji na těchto internetových stránkách. Některé články byly inspirovány dotazy zákazníků (viz tazatelna). Cílem těchto textů je sdělit názor, informovat a případně poradit veřejnosti, jak si zajistit kvalitní poslech hudby nebo jakéhokoliv zvukového záznamu. Řada majitelů má ke své domácí aparatuře osobní vztah a není mým úmyslem někomu kazit radost ze života. Snažím se vycházet z obecných fyzikálních a matematických popisů akustických měničů a reproduktorových soustav. Proto v těchto úvahách a názorech určitě není nic míněno tak, že by to mělo náš vztah k akustickým zařízením deklasovat, nebo snížit něčí osobní prestiž. Především mi jde o návod, jak prakticky a správně vyvážit naše možnosti, potřeby a požadavky.

Audiotechnika a její technická řešení jsou opředeny řadou mýtů a pověr, které vznikají kolem každého komplikovaného a technicky náročného oboru. Zkušenosti ukazují, že řada běžně přijímaných tvrzení o repro­duktorech a reprodukci se nezakládají na správných zdrojových informacích. Nicméně jsou tolikrát opakované, že jsou přijímány jako naprostá fakta. Často jde jen o reklamní triky. Mojí snahou je tato základní pravidla vysvětlit. Publikované články jsou sice několikanásobně laicky i odborně editovány, někdy však není možné se vyhnout určitým zjednodušením, ale snahou je, aby hodnota publikovaných informací nebyla snížena.

Hoďas

Co je nejslabším místem v akustickém řetězci, jsou pasivní výhybky opravdu pasivní? - Nebo také, co byste měli vědět o reproduktorových výhybkách, ale bojíte se zeptat.

Vývoj metodiky, jak rozdělit frekvenční pásma v reproduktorových soustavách ustrnul pravděpodobně již v padesátých letech minulého století a v dohledné době to nebude lepší. RLC obvody jsou standardem, výhybka z nich vyrobená se stala mýtem. Moje zkušenosti a měření s jistotou dokazují, že použití RLC obvodů při dělení výkonového signálu je svou podstatnou technický nesmysl. Dělení na pásma se nějak sice daří, ale za jakou cenu?

2.7.2017   Autor: Hoďas

Ozvučení domácích prostorů.

Domácí i profesionální audiotechnika je velký světový byznys. Studio Audio Hoďas se zaměřuje na střední a nižší cenovou kategorii, při zachování maximální možné úrovně zvukové kvality.

10.2.2015   Autor: Hoďas

Typy reproduktorů, jejich kategorie, vlastnosti a způsob použití.

Článek se zabývá vlastnostmi reproduktorů, které jsou běžně dostupné na trhu, a jejich možnostmi použití v reproduktorových soustavách. Rozdíly ve vlastnostech reproduktorů jsou skutečně veliké a použitím nevhodného reproduktoru je možné uvažovanou zvukovou aparaturu zcela znehodnotit.

5.2.2014   Autor: Hoďas

Zvukové formáty užívané pro vícekanálové prostorové ozvučení.

Zvukové formáty užívané pro vícekanálové prostorové ozvučení jsou určeny počtem zvukových stop, které při reprodukci vytváří zvukový prostor a kterých může být až sedm plnohodnotných a dvě pro subwoofer.

16.11.2013   Autor: Hoďas

Vyrovnaná charakteristika reproduktorových soustav.

Zvlnění charakteristik reproduktorů je způsobeno tím, že žádná z funkcí, kterými je možné reproduktor popsat, není vzhledem k přiváděnému signálu lineární. Vždy jde o mocninné, exponenciální a další funkce, mnohé navíc v oboru komplexních čísel.

1.3.2013   Autor: Hoďas

Reproduktorové frekvenční výhybky.

Frekvenční výhybky jsou srdcem každé reproduktorové soustavy, protože bez nich by ztrácelo smysl používání různých reproduktorů pro přednes různých frekvencí.

4.6.2012   Autor: Hoďas

Subwoofery, jejich výhody a nevýhody.

Základní informace o tom, jak subwoofery fungují, k čemu slouží, jaké výhody a nevýhody toto řešení přináší...

29.2.2012   Autor: Hoďas

Rekonstrukce reproduktorových soustav Tesla ARS 840

Postup prací při rekonstrukci reproduktorových soustav Tesla ARS 840.

4.2.2012   Autor: Hoďas

Oblíbené chyby a falešné představy

Při konstrukci reproduktorových soustav se uplatní snad všechny důležité fyzikální zákony, protože reproduktorová soustava je z fyzikálního hlediska neobyčejně složité zařízení. Možná proto přetrvává v povědomí zájemců o audiotechniku řada ne zcela správných názorů, představ a přístupů.

10.6.2011   Autor: Hoďas

Co můžeme a nemůžeme slyšet při poslechu reproduktorové soustavy

Cílem reproduktorové soustavy je umožnit reproduktorům, aby zahrály to nejlepší, co dovedou. Podmínkou dobře hrající soustavy jsou nejen vhodně zvolené reproduktory, ale také korektně sestavená výhybka.

1.6.2011   Autor: Hoďas

Jak nakupovat reproduktorové soustavy

Rady a doporučení, jak si počínat při nákupu reproduktorových soustav a na co si dát pozor.

1.2.2011   Autor: Hoďas

Vlastnosti propojovacích vodičů

Krátká úvaha o vlastnostech propojovacích vodičů a jejich vlivu na kvalitu poslechu.
Jaký smysl má nákup drahých, exklusivních připojovacích vodičů a mohou vůbec zlepšit kvalitu zvuku, když je porovnáme s běžnými propojovacími vodiči s obdobnou mohutností.

21.7.2010   Autor: Hoďas

Oprava starších reproduktorových soustav

Klíčovou podmínkou snadné opravy u reproduktorových soustav je jejich rozebiratelnost. Řada soustav je konstruována jako nerozebíratelný celek, což je v dnešní době běžný postup ve všech oblastech lidské činnosti. Co lze rozebrat, to lze i opravit. Ale na tom nevydělá ani výrobce ani obchodník. Proto jsou opravy jaksi "nežádoucí" a cestou, jak jim zamezit, jsou právě nerozebiratelné výrobky - výrobky na jedno použití. Ale i tuto překážku jde překonat pomocí ručního nářadí, zkušeností a zručnosti. Je to ale poměrně pracné a po opravě je nutné vše opět uvést zpět do estetického vzhledu.

6.11.2009   Autor: Hoďas

Problematika reproduktorových soustav

Úvod do problematiky reproduktorových soustav. Přehled rad a tipů, které je dobré znát, abyste věděli, jak si počínat při výběru některého audio zařízení nebo celé audio sestavy.

15.9.2009   Autor: Hoďas

tipy a rady
Požadavky na reprosoustavy
Požadavky posluchačů by se daly seřadit následovně podle důležitosti:
 • co od zařízení očekáváme
 • velikost ozvučovaných prostorů
 • funkce ozvučovaných prostorů
 • umístění prostorů v zástavbě
 • typ interiéru a jejich tlumení
 • akustická separace od okolí
 • typ zvukového zdroje
 • druh a způsob poslechu
 • druh oblíbené hudby
 • způsob ekvalizace
 • požadovaný zvukový formát
 • požadovaná velikost soustavy.
Rada:
Zcela nevhodná je instalace rozměrných basových reproduktorů do panelákového bytu společně s výkonným zesilovačem. Pak i při tichém poslechu sousedé jistě "ocení" pravidelné dusání rokové hudby.
Audio Hoďas © 2009 - 2015   ·      ·   Webdesign: Květina   ·   Odkazy a symboly